سپیدانه Blog

کیف و شال بافتنی 0

آموزش بافتنی و قلاب بافی

فصل سرما رسیده است و این روزها بازار بافتنی ها و لباس های زمستانی گرم شرده. اگر به دنبال آموزش بافتنی و مدل ها و الگو های بافتنی و قلاب بافی هستید به جای...

ترمز EBD 1

ترمز EBD چیست؟

ترمز EBD یا EBFD که کوتاه شده Electronic brakeforce distribution است یک فناوری ترمز اتومبیل است که به طور اتوماتیک میزان نیروی وارده به ترمز های اتومبیل را با توجه به شرایط مختلف از...