ترمز EBD چیست؟

ترمز EBD

ترمز EBD یا EBFD که کوتاه شده Electronic brakeforce distribution است یک فناوری ترمز اتومبیل است که به طور اتوماتیک میزان نیروی وارده به ترمز های اتومبیل را با توجه به شرایط مختلف از قبیل شرایط جاده، سرعت، بار و غیره تنظیم می کند. EBD به همراه سیستم ترمز ABS می تواند فشار نگه دارنده متغیری به هر کدام از چرخ های خودرو وارد کند تا خودرو هم به بهترین حالت توقف کند و هم کنترل آن به هم نریزد. از آنجا که هنگام ترمز معمولا بیشتر وزن به قسمت جلو ماشین وارد می شود، ترمز EBD فشار کمتری بر روی چرخ های عقب می آورد تا از قفل کردن چرخ ها و لغزش ممانعت کند. در برخی سیستم ها ترمز EBD در ابتدا و قبل از آن که تاثیر انتقال وزن به قسمت جلو خودرو ظاهر شود نیروی بیشتری به چرخ های عقب وارد می کند.

نحوه کار ترمز ABS

تحت ترمز های شدید ممکن است چرخ های خودرو در اثر غلبه میزان گشتاور بر میزان نیروی اصطکاک قفل کنند. سیستم ترمز ضد قفل یا ABS سرعت چرخ ها را چک می کند و بر آن ها فشارهایی جدا جدا وارد می کند و با قطع و وصل تند و پشت سر هم این فشار از قفل شدن چرخ خودرو جلوگیری می کند. جلوگیری از قفل شدن چرخ ها هنگام ترمز شدید راننده را در حفظ بهتر کنترل اتومبیل یاری میکند. ترمز ABS مدرن برای هر یک ا ز چهار چرخ یک خط ترمز منحصر به فرد دارد تا در سطوح مختلف جاده فشار ترمز مناسبی داشته باشند. برای مثال برای قفل شدن چرخ روی سطح یخی فشار ترمز کمتری نسبت به سطح آسفالت لازم است. اگر چرخ های چپ روی آسفالت و چرخ های راست روی روی یخ باشند، به هنگام ترمز اضطراری ترمز ABS تشخیص می دهد که چرخ های سمت راست به راحتی قفل می شوند و فشار ترمز را روی آنها کاهش می دهد و در نتیجه به حفظ تعادل و کنترل خودرو کمک می کند.

نحوه کار ترمز EBD

طبق مقاله فنی منتشر شده توسط بوشمن ات آل، وظیفه EBD به عنوان یک زیر سیستم برای سیستم ABS این است که میزان چشبندگی موثر در چرخ های عقب را کنترل کند. فشار چرخ های عقب بر حسب تقریب با توزیع نیروی ترمز در یک ترمز معمولی محاسبه می شود. برای این کار طراحی ترمز معمولی در در جهت محور عقب تغییر داده شد و از عناصر ترمز ABS استفاده شد. سیستم EBD فشار وارده بر دریچه سوپاپ هیدرولیکی ترمز خودرو را کاهش می دهد. ترمز EBD با استفاده از بهبود استفاده از کشش سطحی، ثبات رانندگی و نیروی پدال طراحی ترمز را بهبود می بخشد.

EBD به همراه ترمز ABS و کنترل ثبات الکترونیکی (Electronic Stability Control یا iESC) میزان انحراف هنگام دور زدن ها را کاهش می دهد. سیستم ESC زاویه چرخ فرمان را با میزان چرخش اتومبیل مقایسه می کند که توسط سنسور میزان انحراف انجام می گیرد. منظور از انحراف(Yaw) میزان چرخش(به راست یا چپ) اتومبیل حول مرکز ثقل عمودی خود است. در صورتی که سنسور میزان انحراف میزان کمتر یا بیشتری از انحراف از آنچه که زاویه چرخ باید ایجاد کند را شناسایی کند، در آن صورت پدیده Over Steering و یا Under Steering رخ می دهد و سیستم ESC یکی از ترمز های جلو یا عقب را فعال می کند تا اتومبیل را به حالت تعیین شده باز گرداند. برای مثال اگر یک اتومبیل گردش به چپ می کند و شروع به Under Steering می کند (به طرف بیرون پیچ کشیده می شود) سیستم ESC ترمز چپ عقب را فعال می کند تا به اتومبیل کمک کند که به چپ بپیچد. سنسورها بسیار حساس هستند و کارها آنقدر سریع انجام می شوند که ممکن است قبل از آنکه راننده عکس العملی نشان دهد، سیستم جهت را اصلاح کند. ABS از قفل شدن چرخ ها جلو گیری می کند و EBD کمک می کند که فشار ترمز مناسبی اعمال شود تا ESC به طور مفید و کار آمد کار کند.

منبع» سپیدانه

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someone

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.