برچسب‌ها: قفل شدن چرخ ها

ترمز EBD 0

ترمز EBD چیست؟

ترمز EBD یا EBFD که کوتاه شده Electronic brakeforce distribution است یک فناوری ترمز اتومبیل است که به طور اتوماتیک میزان نیروی وارده به ترمز های اتومبیل را با توجه به شرایط مختلف از...